Loading……
浙江大学医学院附属第四医院2020年7月至8月政府采购意向
       为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库[2020]10号)等有关规定,现将 浙江大学医学院附属第四医院  2020年7月至8月 采购意向公开如下:
           
                           
序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(元) 预计采购时间(填写到月) 备注
1 教学与培训管理平台项目 科技管理及住培管理系统、技能培训中心和OSCE考试系统等 1000000 2020年8月
             
           
                  本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
  


  
           
           
浙江大学医学院附属第四医院    

   
        2020年07月01日