Loading……
义乌市公安局2020年7月政府采购意向
       为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库[2020]10号)等有关规定,现将 义乌市公安局  2020年7月 采购意向公开如下:
           
                           
序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(元) 预计采购时间(填写到月) 备注
1 义乌市公安局2020-2022年监控链路租用采购项目 监控链路一批 5140200 2020年8月
             
           
                  本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
  


  
           
           
义乌市公安局    

   
        2020年07月01日