Loading……
浙江大学医学院附属第四医院生殖医学中心设备2020年5月(至)6月政府采购意向

       为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库[2020]10号)等有关规定,现将 浙江大学医学院附属第四医院   2020年5月(至)2020年6月 采购意向公开如下:

                

序号采购项目名称采购需求概况预算金额(元)预计采购时间(填写到月)备注
1生殖医学中心设备一批人工授精实验室、IVF实验室等设备一批93238002020年9月

 

       本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。                                                                                                                                浙江大学医学院附属第四医院