Loading……
“宣言馆”展陈工程[变更公告]

各投标单位: 

 

 

经研究决定,本项目投标文件递交截止时间及开标时间变更,即:

原开标时间:201904191600

现开标时间:201904231500

                              

 

 

 

上述内容作为《“宣言馆”展陈工程》的补充内容,如同原招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等表述内容不一致的,以最后发出的文件为准。                                  

         

 

 

 

                                          义乌市陆港旅游发展有限公司

                                            浙江勋达工程咨询有限公司

                                                     20190417